Naruto Shippuden: Shinobi Rumble

VideoNaruto Shippuden: Shinobi Rumble

Lo scontro finale su Nintendo DS.